ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข: เมื่อเข้าเว็บไซต์นี้ (รวมถึงดูเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในนี้) จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา ดังนั้นโปรดอ่านเอกสารดังกล่าว

การใช้บริการของ www.xxxthaihd.com อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดอ่านรายละเอียดทุกอย่างด้วยความรอบคอบ เพื่อยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

เมื่อคุณยินยอมรับข้อตกลงใด ๆ เท่ากับคุณได้อ่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว พร้อมทั้งอนุญาตให้เราบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขผูกพันตามข้อความต่อไปนี้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “คุณ” และ “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทาง “เรา” และ “บริษัท” จะหมายถึง www.xxxthaihd.com ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ บังคับใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมด รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เราสามารถเพิ่มหรือลบข้อความใด ๆ สามารถทำการปรับปรุงใด ๆ โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเอง เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานสอดคล้องกับเวอร์ชันล่าสุด

  1. ผู้ใช้งานต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี จึงจะสามารถรับชมรายการต่าง ๆ ของเราได้ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาภายใต้การควบคุมดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
  2. www.xxxthaihd.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือยุติ เนื้อหาใด ๆ ภายในเว็บไซต์เมื่อไรก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  3. การออกแบบเค้าโครงและรูปลักษณ์เว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและให้ข้อมูลภายในเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง คัดลอก หรือทำซ้ำ เนื้อหาที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด
  4. ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์ ถือเป็นทรัพย์สินของ www.xxxthaihd.com บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และภาคีทั้งหมด ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคใด ๆ เพื่อคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา
  5. คุณอาจพบข้อมูลที่ไม่ใช่ของ www.xxxthaihd.com อยู่บนเว็บไซต์ เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่าง ๆ ดังนั้นเราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ และเราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหายหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัท